در صورت داشتن هرگونه پرسش در زمینه پذیرش تحصیلی در خارج از کشور و دریافت مشاوره تحصیلی تکمیلی و یا داشتن پرسش درباره عملکرد سامانه می توانید با روش های زیر با مجموعه  استادی یونیورسال در تماس باشید: